מספר טלפון


5286741 - 050 שמעוני אמנון
5286743 - 050 אילן ארד תעופה בע"מ
5286748 - 050 אחמד מאליק