מספר טלפון


5286831 - 050 טלי נבון
5286838 - 050 ב ק מ אלקטרוניקס בע"מ