מספר טלפון


5286870 - 050 שרלי פז
5286874 - 050 זיאד דיב
5286875 - 050 יצחק יעיש