מספר טלפון


5286962 - 050 שארוונה מחמוד
5286968 - 050 תמר בן יוסף
5286969 - 050 לחוב יוסף