מספר טלפון


5286970 - 050 סלומון גלרי בע"מ
5286976 - 050 ימאן סעיד סל
5286978 - 050 הברקות העמק בע"מ