מספר טלפון


5290306 - 050 אמנה חלאילה
5290309 - 050 לוי מיכאל