מספר טלפון


5290430 - 050 אריק דריי
5290435 - 050 מתעב אלאסד
5290438 - 050 חאמדאן סארב שיבלי
5290439 - 050 נידל אבו שמד