מספר טלפון


5290490 - 050 גדעון מיכאל
5290491 - 050 מוחמד עזת שלטא
5290495 - 050 נג'וד חרבאווי
5290498 - 050 ריאד אלבשר