מספר טלפון


5290532 - 050 טרמודור בע"מ
5290535 - 050 רועי יוסיפון
5290536 - 050 אסחק עאדל אל אשהב מחמד