מספר טלפון


5290541 - 050 שבתאי אדוארד
5290542 - 050 פסיאר עליזה
5290545 - 050 חבאס זפארעה
5290548 - 050 צבי לוין
5290549 - 050 נידאל ג'ריאס מובארק