מספר טלפון


5290750 - 050 יצחק יניב
5290751 - 050 מוחמד ראיס
5290753 - 050 אסיה חגוסיאן
5290757 - 050 יובל יונה
5290759 - 050 עבד אלחלים חליל טלב עוואדה