מספר טלפון


5290801 - 050 חאזה דבור
5290803 - 050 נאדר מג'אר