מספר טלפון


5290870 - 050 רות פרידמן נתוח כלכלי ותכנון עירוני