מספר טלפון


5290910 - 050 יצחק קליין
5290912 - 050 מרוואן זעקוק
5290913 - 050 רשיק מהנדס בראקת
5290917 - 050 אברהם לוי