מספר טלפון


5298391 - 050 עזם עוטמן עיסא
5298393 - 050 מוטי יפה