מספר טלפון


5298445 - 050 ליר בילינסקי
5298446 - 050 מחמוד מוחמד