מספר טלפון


5298473 - 050 וליד גאפרה
5298474 - 050 בצלאל יחזקאל - אלקטרוכימי
5298478 - 050 עזאי אפלבאום