מספר טלפון


5298571 - 050 אברהם אברהם
5298572 - 050 יוסי קרעין
5298573 - 050 אליהו עזרם
5298578 - 050 געבה מרואן
5298579 - 050 חן עמוס