מספר טלפון


5298616 - 050 ראעד אבו עיישה
5298618 - 050 דוד סופה