מספר טלפון


5298632 - 050 מחמוד מזיד
5298636 - 050 סאמר דוודה