מספר טלפון


5298700 - 050 נתן סרבו
5298701 - 050 משה ירון
5298702 - 050 אליהו לינדאור
5298705 - 050 נתן פור ניסים