מספר טלפון


7121606 - 050 טיולי הכרמים בע"מ
7121609 - 050 גלינה ריאבינסקי