מספר טלפון


7121833 - 050 הדסה בן שמשון
7121838 - 050 נאדר רחאייל