מספר טלפון


9011715 - 050 ליסט גז
9011716 - 050 מור אביגדור