מספר טלפון


9011763 - 050 ג'אלאל אבדאח
9011764 - 050 עליזה אברהם
9011765 - 050 יהושוע מואס