מספר טלפון


9011953 - 050 נור עליאן
9011957 - 050 חביב יוסף