מספר טלפון


9035042 - 050 עלי עוטר
9035070 - 050 אביב מנשרי
9035350 - 050 דינה סרוסי
9035358 - 050 אליעזר עברון
9035513 - 050 תאודור ראילאנו
9035551 - 050 שלמה קזבנובסקי
9035665 - 050 חאלד עטיה דראושה
9035700 - 050 מהא קאסם