מספר טלפון


9069092 - 050 מאיר אדרי
9069099 - 050 מוחמד עבדאלה חליל
9069100 - 050 מוחמד אלעמור
9069119 - 050 לירון מוטעי
9069693 - 050 סאוולם טזרה
9069800 - 050 נרימאן טאה
9069922 - 050 יואב גלזר
9069966 - 050 אוריה חכם