מספר טלפון


9158017 - 050 טל אלכסנדר
9158206 - 050 גסאן טנויס
9158886 - 050 יצחקי יצחק