מספר טלפון


9160005 - 050 מאיר בוארון
9160029 - 050 ים של ניקיון
9160031 - 050 מאילי ניהול והשקעות בע"מ
9160036 - 050 אימאן ג'בארין
9160060 - 050 אבי פרץ
9160200 - 050 אדיר סיון
9160468 - 050 אבירם צדוק
9160487 - 050 אמיל גבור
9160605 - 050 חיה רפאל
9160755 - 050 סלומון שלי - עמותת הסוס הערבי