מספר טלפון


9165222 - 050 ענת פלד
9165528 - 050 באדאר צאקור
9165533 - 050 עובדיה גבאי
9165995 - 050 לופו משה-קבלני אינסטלציה בע"מ