מספר טלפון


9168011 - 050 עמנואל סאונדרוס
9168891 - 050 חשן היסאם ערף טאהר