מספר טלפון


3322210 - 077 שלמה דלדום
3322212 - 077 רוקח איציק
3322213 - 077 אוחנה רוזה
3322214 - 077 חלילי תקוה
3322215 - 077 ארג'בסקי אירנה
3322216 - 077 לוי זהבה
3322217 - 077 אילוז קובי
3322218 - 077 פיינברג איליה
3322219 - 077 פרץ יניב