מספר טלפון


3322310 - 077 העיסוי אומנות
3322311 - 077 מאירי אבנר
3322312 - 077 ליאת וחיליק סימני
3322313 - 077 גיטלמכר יאנה
3322314 - 077 פרנקו שירלי
3322315 - 077 איסאק טובין
3322316 - 077 סיבוני מיכאל
3322317 - 077 רבקה מוראידי
3322318 - 077 קוליוק דניאלה
3322319 - 077 ויינר בן ציון