מספר טלפון


3322440 - 077 רוזנפלד יצחק
3322441 - 077 שצוב אנה
3322442 - 077 מויאל חפצי
3322443 - 077 הרשקוביץ ציונה
3322445 - 077 כוכבה חמדי
3322446 - 077 רטיג מיכל
3322447 - 077 ממן אור
3322449 - 077 סלמן אורן