מספר טלפון


3322740 - 077 בר ניר
3322741 - 077 שובל מלכה
3322742 - 077 נחמני ניסים
3322743 - 077 מנשה עוזר
3322744 - 077 שלבי ורוד
3322747 - 077 עוד ורד ירון