מספר טלפון


3322890 - 077 קלימן חוה
3322891 - 077 ברששת אלי
3322897 - 077 שקרצי אלון וקארין
3322898 - 077 מנסור שאול
3322899 - 077 וולבובסקי מירה