מספר טלפון


3322920 - 077 פטל עובדיה
3322921 - 077 וייס נחמיה
3322922 - 077 פגלוג דיניס
3322923 - 077 עופר רוזה
3322929 - 077 כהן משה