מספר טלפון


3322962 - 077 סעודיין הלן
3322963 - 077 מיגריס אורנית
3322966 - 077 שוורץ עופר
3322969 - 077 שליקר אריה