מספר טלפון


4936014 - 077 שניר זהר
4936381 - 077 וקנין פיונה
4936385 - 077 לדי ברקוביץ ב ל מסחר ושירותים
4936513 - 077 טלדרה אנדריי
4936770 - 077 ברקוב'ץ עטי
4936971 - 077 וקנין רחל