מספר טלפון


5120010 - 077 קבלו נפתלי
5120012 - 077 שסקין ארי
5120013 - 077 זהבי אסתר
5120014 - 077 גוזלן שרון
5120015 - 077 שרון זהבה
5120016 - 077 סלבצקי יוסף
5120018 - 077 מחום אריה
5120019 - 077 פירוב מילנה