מספר טלפון


5150011 - 077 וייץ טניה
5150012 - 077 מדיק הרמה בעמ
5150013 - 077 מדיק הרמה בעמ
5150014 - 077 ברטפלד דינה
5150016 - 077 לוש'נקו נינה
5150017 - 077 טמסי יובל
5150018 - 077 וניר יוסף מיכל ענת
5150019 - 077 טקלה אסי