מספר טלפון


5150512 - 077 ניסים רגב
5150513 - 077 פדובה זוהר
5150514 - 077 פיצוציית יאיר
5150515 - 077 טל אופיר
5150516 - 077 בליי ברוך
5150519 - 077 זוהר לאה