מספר טלפון


6745061 - 077 גולד חיים ושלומית
6745113 - 077 לרנר אלכס ואירנה
6745229 - 077 אדר נעמי
6745488 - 077 וייץ יפה
6745495 - 077 רונן גיאת עוד
6745530 - 077 צדוק אביחיל
6745659 - 077 שלמה קנזין
6745880 - 077 גרוס דניאל