מספר טלפון


6746061 - 077 יוסף אייל
6746468 - 077 שלום שרעבי
6746595 - 077 ורנטל מירה
6746675 - 077 יעקב ברדה
6746690 - 077 דרויש דויד
6746908 - 077 גבר רות
6746985 - 077 צמח כרמי