מספר טלפון


6794007 - 077 זבידוב עדה
6794037 - 077 איזנבר אבי
6794195 - 077 שייך אוהד
6794408 - 077 פדידה שמואל ואסתר
6794751 - 077 אליהו משה
6794930 - 077 ישעיהו אטקין
6794969 - 077 רענאי דורית