מספר טלפון


6795082 - 077 אלפסי מאיר
6795175 - 077 פירמן שמעון
6795235 - 077 וייס לולה (לאה)
6795350 - 077 מאיר דינה
6795530 - 077 הררי מאור והילה
6795559 - 077 בסון צדוק
6795560 - 077 מורד גיא ורמית
6795933 - 077 שמש אפרים