מספר טלפון


7931960 - 077 שמעונוב לידיה
7931961 - 077 גורמן יצחק