מספר טלפון


7944754 - 077 חדד עופרה
7944755 - 077 מויאל ניבה