מספר טלפון


7944994 - 077 חיים שלום
7944998 - 077 יוסף ניסים